Tin từ VKSND TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS cùng cấp và đã ban hành kết luận, kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Qua kiểm sát trực tiếp, VKSND TX Hồng Lĩnh nhận thấy trong năm 2021, Chi cục THADS thị xã tiếp tục có những biện pháp tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cán bộ, Chấp hành viên để nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án về số việc cũng như số tiền. Do vậy, công tác thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả tốt, với số việc đã kết thúc thi hành án đạt tỷ lệ 84,8% về số việc; 26,2% về số tiền có điều kiện thi hành; quyền và lợi ích hợp của đương sự, người liên quan được tôn trọng và bảo vệ theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND TX Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi công bố kết luận kiểm sát. Ảnh NT.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thị xã trong thời gian qua vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót, như: Không thực hiện thông báo Quyết định thi hành án cho người được thi hành án (3 việc); chậm tiến hành xác minh về điều kiện thi hành án đối với loại việc không có điều kiện thi hành án (3 việc); chậm ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành án (1 việc); tiêu hủy vật chứng theo quy định nhưng không có biên bản mở niêm phong xử lý vật chứng (4 hồ sơ); không có kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Đoàn xác minh tố cáo, khiếu nại; không tiến hành lập biên bản giao hoặc công bố quyết định thành lập Đoàn xác minh cho người bị tố cáo; không có báo cáo kết quả xác minh tố cáo, khiếu nại; ban hành Quyết định giải quyết tố cáo không đúng quy định pháp luật.

Các vi phạm nói trên, nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ, Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã chưa nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Thi hành án dân sự và văn bản pháp luật liên quan để tham mưu cho đồng chí Chi cục trưởng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Viện trưởng VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Kết luận kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp rút kinh nghiệm, thực hiện khắc phục những vi phạm nêu trên, đồng thời không để tái diễn các vi phạm trong thời gian tới.

Mẫn Phong