VKSND TP Phủ Lý (Hà Nam) vừa tiến hành kiểm sát đột xuất đối với Nhà tạm giữ - Công an thành phố; trực tiếp kiểm sát tại 4 UBND xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng thời trong dịp này, VKSND TP Phủ Lý cũng phối hợp Phòng nghiệp vụ - VKSND tỉnh Hà Nam trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an TP Phủ Lý

Thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, Cơ quan THAHS - Công an thành phố và một số UBND các xã, phường trên địa bàn, VKSND TP Phủ Lý nhận thấy: Trong công tác tạm giữ, tạm giam, THAHS cơ bản được tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Phủ Lý phối hợp với Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ, tạm giam-CATP Phủ Lý

Nhà tạm giữ - Công an thành phố đã bố trí canh gác 24/24 giờ, lắp đặt các thiết bị camera giám sát, sửa chữa buồng tạm giữ, tạm giam để đảm bảo công tác giam, giữ an toàn và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam được xây dựng đúng quy định; các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam đảm bảo; không để xảy ra trường hợp nào trốn, chết trong Nhà tạm giữ… Cơ quan THAHS - Công an thành phố đã kịp thời bàn giao cho UBND xã, phường các hồ sơ tại cộng đồng để tổ chức giám sát, giáo dục nhằm quản lý chặt chẽ người chấp hành án.

Đối với các UBND xã, phường sau khi tiếp nhận hồ sơ đã phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án; chủ động trong việc phối hợp với gia đình người được hưởng án treo giáo dục, cảm hoá giúp họ sửa chữa lỗi lầm, hạn chế thấp nhất tình trạng phạm tội mới hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Hằng tháng đã thực hiện nghiêm việc nhận xét, xếp loại đối với từng bị án; thường xuyên rà soát thời hạn chấp hành án của các bị án để lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đảm bảo quyền và lợi ích pháp cho các bị án, đồng thời khuyến khích người được hưởng án treo tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định thi hành án...

leftcenterrightdel
 VKSND thành phố Phủ Lý trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Tiên Tân.

VKSND TP Phủ Lý đã phát hiện một số thiếu sót, vi phạm như: Trong công tác tạm giữ, tạm giam còn để xảy ra việc phân loại tạm giữ, tạm giam chung buồng người tạm giữ với người tạm giam, một số hồ sơ thể hiện việc bố trí buồng giam, buồng giữ không đúng với người đang bị tạm giữ, tạm giam...

Trong công tác THAHS, một số hồ sơ còn thiếu bản tự nhận xét của người chấp hành án; có trường hợp đủ điều kiện để xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo nhưng chưa được lập hồ sơ đề nghị; có trường hợp người chấp hành án đi làm ra khỏi địa phương không có đơn xin phép

Kết thúc các cuộc kiểm sát VKSND TP Phủ Lý đã ban hành 1 kháng nghị đối với Nhà tạm giữ Công an thành phố và 4 kết luận có nội dung kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại địa phương.

Thu Trang - VKSND TP Phủ Lý