Vừa qua, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và Công an các huyện Hoằng Hoá, Thọ Xuân (thời điểm kiểm sát từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/6/2023).

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Văn Khóe, Chánh Thanh tra-Khiếu tố, VKSND tỉnh Thanh Hoá làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe các đơn vị được kiểm tra báo cáo, trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự của các đơn vị được kiểm sát.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn.

Qua kiểm sát trực tiếp, nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát, phần lớn đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung không đồng ý với quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự, bản kết luận điều tra; một số trường hợp do không đồng ý với việc xử lý của Cơ quan điều tra nên tố cáo Điều tra viên được phân công giải quyết vụ việc.

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Việc thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quá trình thụ lý giải quyết khiếu nại cơ bản đã tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn luật định, như: Khi thụ lý giải quyết đã ban hành thông báo thụ lý, gửi thông báo cho công dân biết và VKSND cùng cấp để kiểm sát; ban hành quyết định phân công Điều tra viên xác minh nội dung đơn; Điều tra viên được phân công xây dựng kế hoạch xác minh và báo cáo kết quả xác minh, đề xuất hướng giải quyết; kết thúc việc giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, gửi cho người khiếu nại và VKSND cùng cấp. Hồ sơ giải quyết khiếu nại được lập riêng và lưu trữ theo quy định.

Tuy nhiên, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự tại các Cơ quan CSĐT Công an huyện, thị xã, thành phố tại thời điểm kiểm tra còn một số vi phạm, thiếu sót như sau:

Một số đơn vị thiết lập sổ theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện đúng mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 8/12/2021 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự (Bỉm Sơn, Thọ Xuân).

Thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại quá thời hạn quy định tại Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2018 (TP Thanh Hoá, Sầm Sơn); căn cứ thụ lý giải quyết đơn khiếu nại chưa chính xác (Bỉm Sơn).

Quyết định giải quyết khiếu nại chưa hướng dẫn đầy đủ về thời gian 3 ngày thực hiện quyền khiếu nại tiếp theo của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự (Nghi Sơn, Hoằng Hoá); hướng dẫn quyền tố cáo tiếp theo không đúng vì theo quy định tại Điều 481 Bộ luật Tố tụng hình sự tố cáo chỉ được giải quyết một lần (Sầm Sơn).

Chưa thực hiện đầy đủ biểu mẫu số 09 về quyết định giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 02/2018 (TP Thanh Hoá, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hoá,…); hoặc không lập Biên bản làm việc trong giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2018 mà sử dụng Biên bản ghi lời khai trong điều tra hình sự (Hoằng Hoá).

Để kịp thời khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, ngày 6/9/2023, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành văn bản kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá có các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục các vi phạm nói trên, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.     

Phan Hải