leftcenterrightdel
VKSND thị xã Gò Công vừa có Kiến nghị về việc khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra. (Ảnh:VKS)

Theo đó, qua kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, VKSND thị xã Gò Công nhận thấy trong quá trình khởi tố, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đã có một số vi phạm.

Cụ thể, các vi phạm cụ thể trong các vụ án hình sự: Cơ quan điều tra vi phạm thời hạn gửi văn bản đề nghị gia hạn điều tra cho Viện kiểm sát. Theo đó, đối với những vụ án sắp hết thời hạn điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đều có ban hành văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, có một số vụ án như: vụ Nguyễn Hoàng Phi và đồng phạm phạm tội “Trộm cắp tài sản”, vụ Nguyễn Thành Nam phạm tội “Cố ý gây thương tích”, vụ La Chí Trọng và đồng phạm phạm tội “Đánh bạc” thì Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa gửi văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra theo đúng quy định thời hạn, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điển hình: vụ Nguyễn Hoàng Phi và đồng phạm phạm tội “Trộm cắp tài sản” ngày 26/6/2021 hết thời hạn điều tra thì ngày 25/6/2021, Cơ quan CSĐT mới gửi văn bản đề nghị gia hạn điều tra cho Viện kiểm sát.

Cơ quan điều tra vi phạm thời hạn gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm giam cho Viện kiểm sát. Theo đó, đối với những vụ án có bị can sắp hết thời hạn tạm giam, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công đều có ban hành văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, có một số vụ án như: vụ Huỳnh Khả Nhân phạm tội “Trộm cắp tài sản”; vụ Lê Thị Mỹ Dung và đồng phạm phạm tội “Đánh bạc”; vụ Trần Thanh Tâm phạm tội “Cố ý gây thương tích”, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa gửi văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam theo đúng thời hạn là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Điển hình: vụ Lê Thị Mỹ Dung và đồng phạm phạm tội: “Đánh bạc” ngày 21/6/2021 hết thời hạn tạm giam đối với Lê Thị Mỹ Dung, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Phạm Thị Sương, thì ngày 17/6/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra mới gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm giam cho Viện kiểm sát.

Cơ quan CSĐT không thông báo thời gian, địa điểm tiến hành hỏi cung bị can cho Kiểm sát viên. Theo đó, kể từ ngày Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực, trước khi hỏi cung bị can hầu hết Điều tra viên đã có thông báo thời gian, địa điểm tiến hành hỏi cung cho Kiểm sát viên biết. Tuy nhiên vẫn còn các vụ án như vụ: Nguyễn Ngọc Phúc phạm tội “Trộm cắp tài sản”, vụ Nguyễn Vũ Khanh phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thì Điều tra viên chưa thực hiện đúng theo quy định, điều này vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 183 Bộ luật Tố tụng hình sự.

VKSND thị xã Gò Công đánh giá việc vi phạm như đã nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công gây khó khăn cho VKSND thị xã Gò Công trong quá trình kiểm sát điều tra, vi phạm thời hạn gửi văn bản đề nghị gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu hồ sơ vụ án của Viện kiểm sát trước khi xem xét phê chuẩn.

Đối với việc hỏi cung bị can chưa thông báo đầy đủ cho Viện kiểm sát có thể dẫn đến việc kiểm sát, đánh giá chưa đầy đủ sự thật khách quan của vụ án để đề ra yêu cầu điều tra kịp thời; điều này có thể dẫn đến án phải trả điều tra bổ sung, bị hủy, sửa nếu không phát hiện kịp thời những sai sót.

Để bảo đảm việc khởi tố, điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND thị xã Gò Công kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gò Công thực hiện các nội dung: Thực hiện các biện pháp sau để khắc phục kịp thời những vi phạm trên; Chỉ đạo Điều tra viên khắc phục các vi phạm, sai sót nêu trên, thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định pháp luật có liên quan để khắc phục kịp thời; hạn chế, không để xảy ra vi phạm.

Trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát về kết quả thực hiện kiến nghị này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị.

Thanh Phong - MPhong