Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTB&XH) cho biết, do ngày Quốc khánh (2/9) năm nay trùng vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 1 ngày.

Theo qui định của Bộ Luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9/2020 (Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ Luật Lao động 2012)

Căn cứ theo qui định tại Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Luật Lao động 2012, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ còn được thêm tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.

Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Được biết, đây là năm cuối cùng áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh một ngày. Từ năm 2021, theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, người lao động được nghỉ hai ngày trong dịp Quốc khánh là ngày 2/9 và thêm một ngày liền kề. Việc lựa chọn ngày 1/9 hoặc 3/9 do Bộ LĐTB&XH tham mưu và Chính phủ quyết định tùy theo từng năm.

PV