Văn bản số 5049/UBND-XDNĐ, ngày 29/5 của UBND tỉnh Khánh Hòa, lưu ý, thời gian qua, mặc dù địa phương và Trung ương có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đấu thầu, tuy nhiên đơn thư kiến nghị về đấu thầu trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng; việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng còn chậm triển khai và nhiều hạn chế.

Từ thực tế này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại chỉ thị số 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác đấu thầu.

leftcenterrightdel
 Văn bản chấn chỉnh công tác đấu thầu của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đảm bảo công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu ((HSMT/HSYC), tiếp nhận hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất (HSDT/HSĐX).

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu mua HSMT/HSYC và nộp HSDT/HSĐX.

Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác đấu thầu, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả cao nhất. Lưu ý kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc các đơn vị tư vấn đấu thầu

Đẩy mạnh triển khai công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ tình quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý Sở KH&ĐT không bố trí làm chủ đầu tư đối với các đơn vị có vi phạm trong công tác đấu thầu, đặc biệt với các vi phạm trong lựa chọn nhà thầu; đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Liên quan đến công tác đấu thầu tại Khánh Hòa, thời gian qua báo chí, trong đó có Báo Bảo vệ pháp luật nhận được nhiều đơn thư của nhà thầu, phản ánh tình trạng bất cập trong công tác đấu thầu tại địa phương, bao gồm việc chủ đầu tư gây khó dễ trong việc mua HSMT; hoạt động chấm thầu, xét thầu,.. thiếu công khai, minh bạch và nhiều sai phạm.

Văn Nguyễn