Tại cuộc họp, theo báo cáo của BHXH tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh Lào Cai hiện nay có 70.125 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 17,51% so với lực lượng lao động, đạt 91,17% so với Kế hoạch của UBND tỉnh trong đó: BHXH bắt buộc là 61.822 người, chiếm tỷ lệ 15,44% so với lực lượng lao động, BHXH tự nguyện là 8.303 người, chiếm tỷ lệ 2,07% so với lực lượng lao động. Số người tham gia BH thất nghiệp là 53.598 người, chiếm 13,38% so với lực lượng lao động, đạt 97,3% so với Kế hoạch của UBND tỉnh. Tổng số người tham gia BHYT là 716.625 người (BHXH tỉnh đang quản lý 680.808 người, ước Lào Cai có 35.817 người đang tham gia BHYT tại tỉnh khác), đạt 94,2% so với Kế hoạch của UBND tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,88% dân số. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT với nhiều hình thức mới, phong phú. Qua đó, ý thức, hiểu biết về BHXH, BHYT của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên công tác thực hiện vận động người tham gia vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, với đặc thù người dân tộc thiểu số chiếm hơn 66% dân số toàn tỉnh, trong khi đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, mức thu nhập thấp, không ổn định nên chưa tham gia BHXH, BHYT...

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, có 7 ý kiến của các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND huyện, xoay quanh một số nội dung: Tập trung nguồn lực tuyên truyền cao điểm, vận động, phát triển người tham gia BHYT thuộc diện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó ưu tiên tặng thẻ BHYT cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tập huấn cho tổ tuyên vận ở cơ sở với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để làm cầu nối truyền thông đến nhân dân; phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh sinh viên; tổ chức ra quân hàng ngày, theo dõi tiến độ thực hiện, đến từng thôn vận động người dân tham gia BHYT; Phát huy tối đa vai trò của ban chỉ đạo cấp xã; phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung, đánh giá cao về kết quả hoạt động của BCĐ các cấp đã rất trách nhiệm, tích cực, bài bản, các ý kiến tham luận sát với thực tiễn, phù hợp để áp dụng, mang lại hiệu quả cao góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đặc biệt là chỉ tiêu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2023 và năm 2024, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp, ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phát triển số người tham gia, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với Ban chỉ đạo cấp tỉnh tăng cường công tác tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT và chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị định số 75/2023/NĐ-CP để đảm bảo người dân được thụ hưởng tối đa quyền lợi về BHYT.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc họp.

Đối với Ban chỉ đạo cấp huyện tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương; đặc biệt ưu tiên đối với chỉ tiêu BHYT, vận động người thuộc diện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch hàng năm, giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho các xã, phường, thị trấn; Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đối với Ban chỉ đạo cấp xã tiếp tục kiện toàn bổ sung cán bộ công chức văn hóa xã hội là thành viên trong BCĐ. Phát huy tối đa vai trò của ban chỉ đạo, bám sát từng thôn, bản tổ dân phố trong vận động người tham gia BHXH, BHYT...

Đề nghị các thành viên BCĐ cấp tỉnh và BCĐ cấp huyện, cấp xã quyết liệt và sát hơn nữa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về BHYT. Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới tận thôn, bản, tổ dân phố.

Các sở, ngành phối hợp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là việc tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động. Nâng cao chất lượng công tác KCB BHYT; Tăng cường quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát chi KCB BHYT bảo đảm đúng quy định và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và giám định điện tử chi phí KCB BHYT toàn tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp, nâng cao chất lượng phục vụ tạo thuận lợi cho đơn vị, cá nhân trong thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo Hân