Theo Ths. Luật sư Nguyễn Trọng Hào – Công ty Luật TNHH Nhân Bản, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015, người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông gồm: người không có giấy phép lái xe; người đang trong tình trạng sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; người có sử dụng ma túy, chất khích thích mạnh; người không đủ điều kiện tham gia giao thông khác.

leftcenterrightdel
 Theo Ths. Luật sư Nguyễn Trọng Hào – Công ty Luật TNHH Nhân Bản.

Luật sư Nguyễn Trọng Hào cho biết, giao xe máy cho người không đủ điều kiện lái gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015.

“Điều 264. Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.”.

Như vậy, trường hợp bạn giao xe máy cho người khác mà biết rõ người đó không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và người được giao xe gây tai nạn, bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy vào mức độ thiệt hại mà người được giao xe gây ra, bạn sẽ bị phạt nhẹ nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm và nặng nhất là phạt tù lên đến 7 năm. Ngoài ra bạn có có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng./.

Phi Sơn