Vấn đề này, Luật sư Lê Anh Ngọc - Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

bên tráitrung tâmPhảisau đó
 Luật sư Lê Anh Ngọc.

 

Căn cứ Điều 15 Luật Giá 2012 quy định về các hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết nguyên đán như sau:

Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

1. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí sau:

a) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông;

b) Hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.

2. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá bao gồm:

a) Xăng, dầu thành phẩm;

b) Điện;

c) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

d) Phân đạm; phân NPK;

đ) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;

e) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

g) Muối ăn;

h) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

i) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;

k) Thóc, gạo tẻ thường;

l) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

4. Căn cứ vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại Điều 18 của Luật này quyết định loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể để áp dụng biện pháp bình ổn giá phù hợp trong từng thời kỳ.

Căn cứ quy định trên, các hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán như sau:

+) Xăng, dầu thành phẩm;

+) Điện;

+) Khí dầu mỏ hóa lỏng;

+) Phân đạm; phân NPK;

+) Thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của pháp luật;

+) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm;

+) Muối ăn;

+) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

+) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện;

+) Thóc, gạo tẻ thường;

+) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Hương My(T/h)