Về vấn đề này, Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
 Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng.

 

Luật lao động có nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên lại có rất ít người lao động chủ động tìm hiểu và nắm bắt được những quy định để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định một số trường hợp người lao động nghỉ làm nhưng vẫn được hưởng lương như sau:

1. Nghỉ lễ, tết

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ, tết sau:

Điều 112. Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

…”

Ngoài ra đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài các ngày nghỉ quy định còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

2. Nghỉ hằng năm

Tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

…”

3. Nghỉ việc riêng

Người lao động muốn nghỉ việc riêng trong một số trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 như là khi kết hôn, con cái kết hôn,…mà vẫn muốn hưởng nguyên lương thì phải thông báo với người sử dụng lao động.

Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

…”

Song Anh