Về vấn đề này, Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
 Luật sư Trần Đức Thắng – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.”

Vậy tại sao công ty tài chính cho vay với lãi suất hơn 20%/năm nhưng không bị phạt? cũng không bị xem là cho vay nặng lãi và mức lãi suất của công ty tài chính là bao nhiêu chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. MỨC LÃI SUẤT CÔNG TY TÀI CHÍNH LÀ BAO NHIÊU?

* Theo khoản 4, Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định:

“4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.”

* Tại Điều 9 Nghị định 39/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính có quy định như sau:

Điều 9. Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng

Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

* Tại Điều 9, Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính nêu rõ:

 Điều 9. Lãi suất cho vay tiêu dùng

1. Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phm cho vay tiêu dùng.

2. LÃI SUẤT CHO VAY ĐƯỢC THỎA THUẬN DỰA TRÊN QUY ĐỊNH NÀO?

* Tại Điều 13 Thông Tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng như sau:

Điều 13. Lãi suất cho vay

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định

...

Như vậy, theo Bộ luật Dân sự 2015, lãi suất cho vay không được vượt quá 20%/năm. Tuy nhiên, các công ty tài chính không chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ Luật Dân sự mà còn chịu sự điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như luật các tổ chức tín dụng và các văn bản có liên quan khác. Vì thế mức lãi suất tối đa cho mục đích tiêu dùng tại Công ty tài chính sẽ do Công ty tài chính tự điều chỉnh đồng thời phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép áp dụng, nên  không bị xem là hình thức cho vay nặng lãi.

PV