leftcenterrightdel
Danh tính điện tử sẽ có mối liên hệ chặt chẽ với dữ liệu căn cước công dân. (Ảnh minh họa)

Trả lời: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, danh tính điện tử là thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.

Trong đó, chủ thể danh tính điện tử là tổ chức, cá nhân được xác định gắn với danh tính điện tử. (Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)

Danh tính điện tử công dân Việt Nam bao gồm các thông tin được quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP như sau:

- Thông tin cá nhân: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính.

- Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay.

Tại Điều 8 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, các thông tin trong danh tính điện tử người nước ngoài bao gồm:

- Thông tin cá nhân: Số định danh của người nước ngoài; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

- Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung; Vân tay.

Tại Điều 9 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, thông tin danh tính điện tử tổ chức bao gồm: Mã định danh điện tử của tổ chức; Tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có); Ngày, tháng, năm thành lập; Địa chỉ trụ sở chính; Số định danh cá nhân hoặc số định danh của người nước ngoài; họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Cập nhật thông tin danh tính điện tử được quy định tại Điều 10 Nghị định này:

1. Thông tin về danh tính điện tử của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào tài khoản định danh điện tử của cá nhân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.
2. Thông tin về danh tính điện tử của tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào tài khoản định danh điện tử của tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

P.V (t/h)