Về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Thúy Chung - Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Pháp luật hiện hành đã quy định rõ các hành vi được xem là mua bán trái phép hóa đơn. Cụ thể, điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC quy định về việc mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước gồm các hành vi sau đây:

-         Mua, bán hóa đơn chưa ghi nội dung hoặc ghi nội dung không đầy đủ, không chính xác theo quy định;

-         Mua, bán hóa đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo;

-         Mua, bán hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hóa đơn đã hết giá trị sử dụng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc cấp cho khách hàng khi bán hàng hóa dịch vụ;

-         Mua, bán, sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên của hóa đơn.

Theo quy định hiện hành, hành vi mua bán trái phép hoá đơn đỏ, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 Điều 22 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định về việc xử lý hành chính đối với hành vi mua bán hóa đơn như sau:

“Điều 22. Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành;

b) Cho, bán hóa đơn đặt in của khách hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn, trừ hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy hóa đơn đối với hành vi quy định tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại Điều này.”

leftcenterrightdel
 Luật sư Nguyễn Thị Thúy Chung – Công ty Luật TNHH Hùng Thắng.

VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ

Căn cứ Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi mua bán hóa đơn đỏ cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước khi hành vi mua bán hóa đơn đó thuộc một trong các trường hợp sau:

-         Dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số;

-         Hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số;

-         Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 – 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.  Ngoài ra nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây còn có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm:

-         Có tổ chức;

-         Có tính chất chuyên nghiệp;

-         Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

-         Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

-         Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

-         Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

-         Tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Pháp nhân thương mại vi phạm có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng với hành vi mua bán trái phép hóa đơn ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng nếu phạm tội một trong các trường hợp sau:

-         Có tổ chức;

-         Có tính chất chuyên nghiệp;

-         Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

-         Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên;

-         Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;

-         Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng trở lên;

-         Tái phạm nguy hiểm.

Pháp nhân thương mại còn có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Như vậy có thể thấy Nhà nước nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân mua bán hóa đơn đỏ dưới mọi hình thức. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hương My (t/h)