Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác
Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác 25/05/2020 10:02
Đề xuất về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
Đề xuất về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân09/05/2019 16:35
Bộ Công an công bố Dự thảo Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Bộ Công an công bố Dự thảo Thông quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí25/02/2019 16:45
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ19/01/2019 07:34
Góp ý dự thảo thông tư quy định về giám định thiệt hại môi trường
Góp ý dự thảo thông quy định về giám định thiệt hại môi trường 19/07/2018 19:12
Dự thảo hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1 7 2018
Dự thảo hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/201826/04/2018 08:31
Hoàn thiện Dự thảo lần 4 Thông tư liên tịch về khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Hoàn thiện Dự thảo lần 4 Thông liên tịch về khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp20/12/2017 09:43
Dự thảo Thông tư 36 làm loạn thị trường bất động sản
Dự thảo Thông 36 "làm loạn" thị trường bất động sản?08/03/2016 21:00
DỰ THẢO THÔNG LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO HỒ SƠ, VẬT CHỨNG CỦA VỤ ÁN ĐỂ YÊU CẦU NƯỚC NGOÀI TIẾP TỤC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ27/04/2013 03:10

Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác

(BVPL) - Đó là một trong những nội dung của dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.