Thông tư này quy định về thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; thực hiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá chưa được xoá án tích; thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù trong lực lượng CAND.

Thông tư này áp dụng đối với: Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự trong CAND, Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã; phạm nhân chấp hành án tại cơ sở giam giữ phạm nhân; người chấp hành xong hình phạt tù; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Liên quan đến việc thực hiện tiếp nhận người mãn hạn tù, dự thảo Thông tư quy định: Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, Trưởng Công an cấp xã phải chỉ đạo cán bộ Công an cấp xã nắm tình hình, yêu cầu người mãn hạn tù đến trụ sở UBND cấp xã trình diện theo thời hạn ghi trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá.

leftcenterrightdel
Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, người mãn hạn tù đến trụ sở UBND cấp xã trình diện. Ảnh minh hoạ Báo CAND.

Khi người mãn hạn tù đến trụ sở UBND cấp xã trình diện, Công an cấp xã cử cán bộ trực tiếp làm việc với người mãn hạn tù. Nội dung làm việc gồm:

a) Thông báo về chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người mãn hạn tù;

b) Nắm tâm tư, nguyện vọng của người mãn hạn tù;

c) Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về đăng ký và quản lý cư trú đối với người mãn hạn tù;

d) Tư vấn, hỗ trợ thông tin về tạo việc làm, vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và những vấn đề cần thiết khác để sớm hoà nhập cộng đồng.

đ) Yêu cầu người mãn hạn tù chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và quy định của cơ quan, tổ chức, địa phương nơi làm việc, học tập, cư trú.

e) Lập biên bản làm việc với người mãn hạn tù, trong đó yêu cầu người mãn hạn tù không vi phạm pháp luật, không tái phạm tội;

g) Lập phiếu thông tin về người mãn hạn tù.

Trường hợp hết thời hạn trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù mà người được mãn hạn tù chưa trình diện UBND cấp xã, Trưởng Công an cấp xã phải cử cán bộ xác minh và yêu cầu họ đến trụ sở UBND cấp xã trình diện.

Trường hợp người mãn hạn tù không trở về nơi cư trú, Công an cấp xã phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để xác minh, làm rõ về việc cư trú của người mãn hạn tù.

Trường hợp người mãn hạn tù về cư trú khác với địa chỉ trong thông báo chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, giấy chứng nhận đặc xá thì Công an cấp xã yêu cầu họ khai báo thông tin, xác định rõ lý do không về nơi cư trú.

Nếu xác định việc người mãn hạn tù về cư trú tại địa phương là chính đáng và đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự thì Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện thủ tục tiếp nhận theo khoản 2 Điều này; thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và UBND cấp xã nêu trong giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Công an cấp xã thực hiện các nội dung quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù quy định tại Điều 25 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

P.V