Như những người chiến sĩ
Như những người chiến sĩ 18/09/2019 09:50

Như những người chiến sĩ

(BVPL) - Đêm về ngồi viết những dòng này, tôi cứ nghĩ và hình dung đến hình ảnh cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện A Lưới nói riêng và ngành Kiểm sát Thừa Thiên - Huế nói chung. Tôi thầm nghĩ, họ thực sự là những người chiến sĩ trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo, trên mặt trận văn hóa và xứng đáng là những cán bộ, Kiểm sát viên bản lĩnh, là niềm tin yêu của nhân dân.