Kết quả kiểm sát cho thấy, UBND xã Hồng Kim đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. UBND xã tiếp nhận đầy đủ, phân công kịp thời người giám sát, giáo dục; thường xuyên phối hợp với gia đình trong việc quản lý, giáo dục người chấp hành án.

Tuy vậy, UBND xã vẫn còn một số tồn tại trong công tác này như việc nhận xét quá trình chấp hành án đối với người chấp hành án có thời điểm chưa đúng quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019; một số tài liệu liên quan đến công tác giám sát, giáo dục chưa được lưu vào hồ sơ thi hành án.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 VKSND huyện A Lưới làm việc tại UBND xã Hồng Kim

Ngoài nội dung trên, VKSND huyện A Lưới cũng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành trước đây. Qua kiểm tra thấy rằng UBND xã đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, tổ chức khắc phục kịp thời các vi phạm mà Kiến nghị đã kiến nghị trước đây…

Trước đó, VKSND huyện A Lưới đã ban hành kiến nghị yêu cầu UBND xã Hồng Kim khắc phục các vi phạm, tồn tại như: không đưa Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo của Tòa án và hồ sơ, tài liệu về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách vào hồ sơ thi hành án treo; giải quyết cho người chấp hành án vắng mặt tại nơi cư trú và nhận xét quá trình chấp hành án đối với người chấp hành án chưa đúng quy định...

 
Cao Cường