Cụ thể, tại Quyết định số 47/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 203 tập thể và 249 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tại Quyết định số 48/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 317 tập thể và 1.546 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị triển khai công tác của VKSND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh minh hoạ)

Tại Quyết định số 49/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 148 tập thể và 198 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Tại Quyết định số 50/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 133 tập thể, 202 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Tại Quyết định số 51/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân trong ngành Kiểm sát nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Xem danh sách các tập thể được tặng Bằng khen trong Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” tại đâydanh-sach.doc

P.V