Màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022. Ảnh: Hồng Phong.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đồng ý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023 vào ngày 13/5/2023.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng pháo, đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề xuất việc tổ chức bắn pháo hoa theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Khánh Quyên