Hàng vạn lượt khách thập phương về đền Cửa Ông xin lộc, cầu an