Cơ hội quảng bá du lịch Quảng Ninh và Việt Nam tại ATF 2019