Theo Thông báo số 99/TB-T2-ĐT, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo về việc triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập đối với sinh viên các Khóa 5, 6, 7, 8, văn bằng 2 và học viên cao học.

Cụ thể, sinh viên các Khóa 5, 6, 7, 8, sinh viên các lớp văn bằng 2 và học viên cao học sẽ học trực tuyến từ ngày 4/5/2021. Thời gian học tập trung Nhà trường sẽ thông báo sau.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Thời khóa biểu ở các hệ đào tạo, các khóa học như đã ban hành theo các lớp học ảo trực tuyến.

Về yêu cầu đối với học viên, sinh viên, Thông báo số 99/TB-T2-ĐT nêu rõ: Sinh viên chủ động thường xuyên theo dõi các Thông báo của Nhà trường về thời gian học cụ thể, lớp học phần, hướng dẫn học cách thức khai thác tài liệu, điều kiện tham gia học... trên Cổng thông tin điện tử của Trường và trong tài khoản của cá nhân; chủ động, tích cực liên lạc với giáo viên chủ nhiệm khóa, giảng viên giảng dạy môn học.

leftcenterrightdel
 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội luôn quan tâm và triển khai nghiêm túc các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian học viên, sinh viên sinh hoạt tại địa phương, nơi cư trú, hạn chế đi lại, tiếp xúc chỗ đông người, chủ động cập nhật tình hình thông tin dịch bệnh trên truyền thông, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng theo các khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, giảng viên, bộ môn và các khoa chuyên môn thực hiện đúng Hướng dẫn số 02/HD-T2-ĐT ngày 2/4/2021 của Trường về Hướng dẫn đảm bảo chất lượng hoạt động giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, đồng thời, Trưởng khoa chuyên môn phải chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được xác định.

Cụ thể, chỉ đạo Tổ bộ môn chuẩn bị trước đề cương, nội dung, yêu cầu đối với môn học, tài liệu bài giảng để gửi cho sinh viên trong buổi giảng đầu tiên đối với môn học; lập hòm thư hoặc hình thức khác của Tổ bộ môn để sinh viên gửi câu hỏi, bài tập hoặc các yêu cầu khác của giảng viên để thông báo cho sinh viên trong buổi giảng đầu tiên lên lớp.

Xem xét, lựa chọn giảng viên trực tiếp giảng vì bài giảng của giảng viên có thể được sinh viên sử dụng để tiếp tục nghiên cứu dưới hình thức offline.

Bố trí giảng viên tiếp nhận các câu hỏi, thắc mắc, bài tập, bài kiểm tra... sau buổi giảng để giải quyết kịp thời thông qua thư điện tử hoặc hình thức khác do Tổ bộ môn chủ động triển khai.

Việc triển khai các loại bài tập, bài kiểm tra đối với sinh viên bảo đảm đúng quy chế, thực hiện được chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời kiểm soát được người học theo học và làm bài kiểm tra, bài tập (bài tập, bài kiểm tra phải đánh giá được việc thực hiện những yêu cầu của giảng viên trong quá trình giảng dạy và chuẩn đầu ra của từng bài học, môn học).

Ngoài ra, Thông báo số 99/TB-T2-ĐT cũng đề cập đến nhiệm vụ của các đơn vị liên quan thuộc Trường. Cụ thể, Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên có trách nhiệm thông báo đến học viên, sinh viên các khóa, gửi hướng dẫn về việc học trực tuyến đến sinh viên (theo hướng dẫn của Trung tâm thông tin - Thư viện), thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên trong quá trình thực hiện việc học trực tuyến.

Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm xây dựng các phòng học ảo tương ứng với các phòng học theo Thời khóa biểu, hướng dẫn giảng viên hoạt động giảng dạy trực tuyến, cử cán bộ trực hỗ trợ giảng viên trong quá trình thực hiện việc giảng dạy trực tuyến tại Trường; tiến hành lữu trữ các thông tin liên quan đến các học phần được tổ chức giảng dạy.

Trung tâm bảo đảm chất lượng đào tạo tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học và đề xuất cải tiến hoạt động dạy và học trực tuyến (nếu cần thiết); đề xuất thi đua khen thưởng cho những giảng viên có nhiều sáng kiến và hiệu quả cao trong giảng dạy trực tuyến. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động dạy học trực tuyến (có danh mục các nội dung kiểm tra sau mỗi buổi dạy trực tuyến và sau khi kết thúc học phần); tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết để đánh giá và rút kinh nghiệm trong dạy và học trực tuyến.

P.V