leftcenterrightdel
 Một số hộ dân được cấp GCNQSDĐ đất năm 2005 - 2006.

Ông Nguyễn Hồng Thướng - Khu trưởng khu phố 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long nhiều năm nay đại diện cho gần 50 hộ dân trong khu phố để kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh về việc thành phố Hạ Long áp dụng sai luật và bất công trong việc cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Theo phản ánh của một số hộ dân, khu phố 6, phường Giếng Đáy trước đây là dãy nhà của công nhân của Nhà máy đóng tàu Hạ Long. Năm 1985- 1989, hàng chục cán bộ, nhân viên được Nhà máy đóng tàu Hạ Long thanh lý, hóa giá nhà (thanh lý tài sản trên đất). Năm 2005, nhiều hộ dân đã được thành phố Hạ Long cấp GCNQSDĐ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đến năm 2018, thành phố Hạ Long tiếp tục có chủ trương đẩy mạnh cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân trên địa bàn, gần 50 hộ dân ở khu 6, làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, thành phố Hạ Long lại trả lời các hộ dân phải đóng tiền sử dụng đất, thậm chí có hộ phải nộp vài trăm triệu đồng.

Bức xúc về việc này, ông Nguyễn Hồng Thướng với cương vị Khu trưởng khu 6, phường Giếng Đáy đã làm đơn đi kiến nghị đòi quyền lợi cho người dân.

Sau nhiều lần gửi đơn, ngày 21/6/2019, UBND thành phố Hạ Long đã có văn bản số 4551/UBND gửi tới các hộ dân tại khu 6, phường Giếng Đáy cho rằng, việc thanh lý nhà cho công nhân của Nhà máy đóng tàu Hạ Long là trái thẩm quyền do chưa có sự phân phối chung của UBND tỉnh Quảng Ninh nhưng Nhà máy đóng tàu Hạ Long đã thanh lý nhà cho cán bộ, nhân viên. Chính vì vậy, UBND thành phố Hạ Long sẽ áp dụng theo Điều 8, Nghị định 45/2014/NĐ-CP để cấp sổ và các hộ dân phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo ông Thướng, các hộ dân được Nhà máy đóng tàu Hạ Long thanh lý, hóa giá nhà từ những năm 1985-1989, do vậy thành phố Hạ Long phải áp dụng Điểm a, Khoản 7, Điều 20, Nghị định 45/2014/NĐ-CP để cấp GCNQSDĐ mới đúng.

Cũng theo ông Thướng, nếu thành phố Hạ Long áp dụng Điều 8, Nghị định 45/2014/NĐ-CP để cấp sổ và các hộ dân phải nộp tiền sử dụng đất thì tại sao hàng chục hộ dân có cùng nguồn gốc đất và công trình trên đất được Nhà máy đóng tàu Hạ Long thanh lý, hóa giá nhà thời điểm 1985 – 1989 giống như trường hợp gần 50 hộ dân hiện nay lại được cấp GCNQSDĐ từ những năm 2005, nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
Cùng nguồn gốc như nhau, bên được cấp, bên không được cấp "sổ đỏ".

Để chứng minh sự bất công trong việc cấp GCNQSDĐ ở khu 6, phường Giếng Đáy, ông Thướng đã dẫn phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đến một số hộ dân được Nhà máy đóng tàu Hạ Long thanh lý nhà cùng thời điểm nhưng lại được cấp GCNQSDĐ từ những năm 2005 -2006.

Phản ánh với phóng viên, các hộ dân: Nguyễn Quang Tuynh, Lê Văn Xuyên, Phạm Viết Tráng, Nguyễn Bá Phai… đều khẳng định được cấp GCNQSDĐ đất từ năm 2005 và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Vậy tại sao một số hộ dân ở khu 6, phường Giếng Đáy có cùng một nguồn gốc đất và tài sản đất nhưng có hộ được cấp GCNQSDĐ không phải nộp tiền sử dụng đất, có hộ phải nộp tiền sử dụng đất? Trước phản ánh của người dân như nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm chỉ đạo làm rõ, có câu trả lời thỏa đáng để người dân “tâm phục khẩu phục”…

Hoàng Hưng