leftcenterrightdel
Ấm lòng suất cơm thiện nguyện. Ảnh Nguyễn Hữu Cơ (Vụ 9 VKSND tối cao).
leftcenterrightdel
 Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Ảnh Vũ Trung Tính (ĐH Thái Nguyên)
leftcenterrightdel
 Nụ cười sau khi hiến máu tình nguyện. Ảnh Vũ Trung Tính (ĐH Thái Nguyên)
leftcenterrightdel
 Áo ấm tặng học trò nghèo. Ảnh Lưu Ly (Hà Nội)
leftcenterrightdel
 Tặng quà Tết mẹ vùng cao. Ảnh Vũ Phương (Hà Nội)
leftcenterrightdel
 Chúng tôi đi phát cơm thiện nguyện. Ảnh Nguyễn Hữu Cơ (Vụ 9 VKSND tối cao).

 

 


BTC