leftcenterrightdel
 Báo cáo án. Ảnh Hoàng Long
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên trực tiếp khám nghiệm hiện trường. Ảnh Hoàng Long
leftcenterrightdel
 Đồng nghiệp. Ảnh Hoàng Long
leftcenterrightdel
 Kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà. Ảnh Hoàng Long
leftcenterrightdel
 Trao đổi nghiệp vụ. Ảnh Hoàng Long
leftcenterrightdel
Chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc. Ảnh Hoàng Long

Hoàng Long