leftcenterrightdel
 Xuống địa bàn. Ảnh Nguyễn Bá Việt
leftcenterrightdel
 KSV Kiểm sát trực tiếp hiện trường vụ cháy tàu đánh cá.  Ảnh Nguyễn Bá Việt
leftcenterrightdel
 Truy vết tội phạm. Ảnh Nguyễn Bá Việt
leftcenterrightdel
 Khi lòng dân đã tỏ.  Ảnh Nguyễn Bá Việt
leftcenterrightdel
 Ngày Chủ nhật giúp dân. Ảnh Nguyễn Trường Lưu
leftcenterrightdel
 Tặng quà người dân. Ảnh Nguyễn Trường Lưu.

 


Bá Việt - Trường Lưu