leftcenterrightdel
 Đường vào hiện trường.
leftcenterrightdel
 Một buổi báo cáo án.
leftcenterrightdel
 Công việc thường ngày tại phòng lưu trữ VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Nữ Kiểm tra viên.

Nguyễn Bá Hưng