leftcenterrightdel
 Giúp dân. Ảnh Nguyễn Trường Lưu. Ảnh Nguyễn Trường Lưu (Đắk Lắk).
leftcenterrightdel
 Chung tay chuẩn bị bữa ăn từ thiện cho các em học sinh. Ảnh Nguyễn Trường Lưu (Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
Cố gắng nhé để sớm về với gia đình. Ảnh Thúy Hà (TP HCM) 
leftcenterrightdel
 Động viên. Ảnh Thúy Hà  (TP HCM)
leftcenterrightdel
Giới thiệu thành quả lao động. Ảnh Thúy Hà (TP HCM). 

 

 


Trường Lưu - Thúy Hà