leftcenterrightdel
 Đường xuống hiện trường. Ảnh Dương Bính
leftcenterrightdel
 Bước chân không mỏi. Ảnh Dương Bính.
leftcenterrightdel
Kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh Dương Bính
leftcenterrightdel
 Các anh chị về xôn xao làng bé nhỏ. Ảnh Dương Bính
leftcenterrightdel
 Bên cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh Dương Bính.
leftcenterrightdel
 Trao đổi công tác. Ảnh Dương Bính.

 

 


Dương Bính - Doãn Tấn