leftcenterrightdel
 Trao đổi công việc. Ảnh: Trần Thị Kiều Trinh (VKSND tỉnh Quảng Nam)
leftcenterrightdel
 Kiểm sát hoạt động khám xét nơi làm việc bị can. Ảnh Chính Cương (Gia Lai).
leftcenterrightdel
 Truy tìm giấu vết. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
leftcenterrightdel
 Kiểm sát thực nghiệm điều tra vụ tai nạn giao thông. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
leftcenterrightdel
 Trao đổi về một bài báo khoa học trên tạp chí của ngành. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
leftcenterrightdel
Báo cáo công việc với lãnh đạo. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

leftcenterrightdel
 Nâng cao mối quan hệ liên ngành tố tụng.  Ảnh: Trần Thị Kiều Trinh (VKSND tỉnh Quảng Nam)
leftcenterrightdel
 Kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên sơ cấp Trương Thị Lý - VKSND TP Bà Rịa. Ảnh Trương Thị Hương Giang (VKSND TP Bà Rịa - tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).
leftcenterrightdel
Rạng rỡ trong nắng. Ảnh: Trần Thị Kiều Trinh (VKSND tỉnh Quảng Nam)

 

 


BTC