Sau đây là một số hình ảnh PV Báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận được những khoảnh khắc ấy:

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên đọc cáo trạng tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
KSv đối đáp quan điểm tranh tụng trước tòa. 
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên xét hỏi bị cáo tại phiên tòa. 
leftcenterrightdel
Kiêm sát viên thực hiện quyền công tố tại phiên tòa. 
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên bản lĩnh, tinh thông pháp luật trong các phiên tòa.
leftcenterrightdel
Bản lĩnh nữ kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa 
leftcenterrightdel
Tranh tụng của nữ Kiểm sát viên 
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên phát biểu quan điểm tại phiên tòa 
Trân Định - Phi Sơn