leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. 
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên nêu quan điểm tại phần thủ tục phiên tòa.
leftcenterrightdel
Kiểm sát viên tại phiên tòa. 
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng truy tố 38 bị cáo.
leftcenterrightdel
Nghe các bị cáo khai báo tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố đối với bản thân là đúng.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tập trung ghi chép khi HĐXX xét hỏi các bị cáo. 
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa. 
leftcenterrightdel
Đại diện Viện kiểm sát kiến nghị nhiều giải pháp tránh thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.
leftcenterrightdel
 Công bố bản cáo trạng.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Hơn 70 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa.
leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.
Hồng Nguyên - Vũ Phương