Theo báo cáo của VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), trong năm 2020 công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là công tác luôn được cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm, đôn đốc.

Là người trực tiếp làm công tác này, đồng chí Nguyễn Thị Thọ - Viện trưởng VKSND huyện Krông Nô đã quán triệt đến Kiểm sát viên, cán bộ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Krông Nô tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại cơ quan CSĐT Công an huyện cùng cấp.

Năm 2020, số lượng đơn gửi đến VKSND huyện Krông Nô có chiều hướng gia tăng, trong đó có những vụ việc có tính chất phức tạp nhưng đơn vị đã phân loại, xử lý, giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định. Đặc biệt, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các cơ quan tư pháp cùng cấp, tăng cường kiểm sát đối với các vụ việc cụ thể, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm, áp dụng linh hoạt các biện pháp kiểm sát do pháp luật quy định và ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm có chất lượng, hiệu quả.

Trong năm, số đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đơn vị phải kiểm sát là 14 đơn/14 việc, chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô. Quá trình kiểm sát phát hiện dấu hiệu vi phạm, VKSND huyện Krông Nô đã ban hành 1 yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu.

Mặt khác, tiến hành 1 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (tăng 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị và 1 yêu cầu so với cùng kỳ năm 2019).

leftcenterrightdel
Sau đó, VKSND huyện Krông Nô đã ban hành các kiến nghị yêu cầu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô khắc phục vi phạm và được chấp nhận, tiếp thu. 

Quá trình kiểm sát, VKSND huyện Krông Nô phát hiện một số vi phạm sau: Vi phạm thời hạn giải quyết khiếu nại, các biểu mẫu sử dụng trong quá trình giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự. Sau khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không gửi cho VKSND huyện Krông Nô để kiểm sát...

Ngay sau đó, VKSND huyện Krông Nô đã ban hành 2 kiến nghị yêu cầu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô khắc phục vi phạm và được chấp nhận, tiếp thu (tăng 1 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2019)./.

Nguyễn Chính – Đỗ Thơm