leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm sát trực tiếp. (Ảnh: Minh Chiến)

Tham dự có đồng chí Võ Văn Thuận, Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn.

Tại buổi trực tiếp kiểm sát, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện báo cáo kết hoạt hoạt động thi hành án theo nội dung kế hoạch kiểm sát. Theo đó, Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu có liên quan đến việc chưa có điều kiện thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020).

Qua kết quả trực tiếp kiểm sát Đoàn kiểm sát nhận thấy: Việc lập sổ, hồ sơ và sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự về việc chưa có điều kiện thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được Chi cục THADS huyện Châu Thành thực hiện đảm bảo; việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành chặt chẽ; hồ sơ giải quyết khiếu nại về thi hành án thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số quyết định chưa có điều kiện thi hành án chậm thông báo cho đương sự; chưa thực hiện việc thông báo về kết quả xác minh cho người được thi hành án; ra quyết định giải quyết khiếu nại chậm, thủ tục giải quyết khiếu nại chưa đầy đủ theo quy định.

Kết thúc trực tiếp kiểm sát, thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Võ Văn Thuận ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được của Chi cục THADS huyện. Đồng thời, đề nghị khắc những hạn chế, thiếu sót mà đoàn đã nêu, góp phần đưa công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đúng quy định.

Minh Chiến