leftcenterrightdel
 Quyết định thu hồi hoãn thi hành án trái qui định của Chi cục trưởng THADS quận 5, TP HCM. (Ảnh: Nam Phong)

Trước đó, trong quá trình tổ chức thi hành Bản án dân sự số 706/2018/DSST ngày 30/11/2018 của TAND quận 1, TP HCM thì ngày 4/10/2019 VKSND cấp cao tại TP HCM có Yêu cầu số 53/YC-VKS-DS gửi Cơ quan THADS quận 5 hoãn thi hành bản án nêu trên với thời hạn 3 tháng để xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm.

Cùng ngày 4/10/2019, Chi cục trưởng THADS quận 5 ban hành Quyết định số 05/QĐ-CCTHADS về việc hoãn thi hành án đối với Bản án nêu trên.

10 ngày sau, 14/10/2019, Chi cục trưởng THADS quận 5 tiếp tục ban hành Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS về việc thu hồi Quyết định số 05 nêu trên.

Sau khi nhận được Quyết định thu hồi số 08, đương sự đã có đơn tố cáo Chi cục trưởng THADS quận 5, cho rằng ban hành Quyết định trái luật định vì Yêu cầu hoãn thi hành án của VKSND cấp cao vẫn còn hiệu lực.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cục THADS TP HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết đơn và kết luận nội dung tố cáo là đúng.

Theo đó, Cục THADS TP HCM kết luận ông Vũ Thanh Xuân - Chi cục trưởng THADS quận 5 đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS ngày 14/10/2019 về việc thu hồi Quyết định hoãn thi hành án số 05/QĐ-CCTHADS ngày 4/10/2019 là không phù hợp với qui định tại khoản 3 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự do thời hạn yêu cầu hoãn của Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM vẫn còn hiệu lực.

Nam Phong