Sáng 6/12, trong khuôn khổ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố cùng ngày cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51 phiếu tín nhiệm cao (98,1%); 1 phiếu tín nhiệm (1,9%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Hồ Quốc Dũng thực hiện thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm. Nguồn: binhdinh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Văn Phi cùng đạt 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%).

Ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, lần lượt có tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao là 47 (90,4%), 45 (86,5%) và 39 (75%) phiếu. Trong khi Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân có số phiếu tín nhiệm cao 41 (78,8%).

Sau khi có kết quả, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả bỏ phiếu cho biết, các chức danh do HĐND tỉnh Bình Định bầu đều có phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đa số, không có trường hợp nào thực hiện bỏ phiếu trở lại.

PV