* Công đoàn Vụ 12 VKSND tối cao: Những kết quả nổi bật tạo chuyển biến tích cực

Ngày 23/3, Vụ 12 VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 12 VKSND tối cao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2023. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 12 đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên Công đoàn Vụ 12.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, hoạt động Công đoàn của Vụ 12 đã có những chuyển biến tích cực, mỗi đoàn viên công đoàn đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần đưa thành tích chung của đơn vị ngày càng được nâng cao; đơn vị và nhiều cá nhân đã đạt những thành tích tiêu biểu như: Tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước và Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân. Nhiều cá nhân đạt các danh hiệu thi đua của Ngành, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Đại hội.

100% cán bộ, đoàn viên được phổ biến, nghiên cứu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của tổ chức Công đoàn; 100% đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở”; 100% đoàn viên tham gia các phong trào thi đua “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; 

Hoạt động thể thao của đơn vị cũng đã góp phần vào thành tích chung của Đoàn thể thao VKSND tối cao như: Giải thể thao Công đoàn viên chức Việt Nam đạt Huy chương Vàng đôi nam nữ; giải Thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật”, cá nhân đạt Huy chương Vàng đôi nam nữ; Huy chương Bạc đôi nữ; Huy chương Đồng đơn nam; đạt “Giải phong trào” cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân” do Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức; đạt giải Nhất tập thể nữ và cá nhân đạt Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên Công đoàn VKSND tối cao" năm 2021...

Công đoàn Vụ 12 đã kịp thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác của Công đoàn, cơ quan và đơn vị. Đặc biệt là tham gia chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến toàn thể đoàn viên công đoàn để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên là đảng viên trong đơn vị...

Tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền về biển đảo, về hội nhập quốc tế; tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; tuyên truyền về bình đẳng giới, về phòng chống tệ nạn xã hội… 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (Cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua  “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, giải thưởng “Gương mặt của năm”...)

Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Từ đó có thể nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên công đoàn Vụ 12. Mỗi cá nhân đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa thành tích chung của đơn vị ngày càng được nâng cao; đơn vị và nhiều cá nhân đã đạt những thành tích tiêu biểu.

Việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết công đoàn đã tạo động lực tích cực và có sức lan tỏa đối với mỗi đoàn viên Công đoàn của Vụ 12. Do vậy, nhiệm kỳ qua không có đoàn viên nào bị xem xét, xử lý kỷ luật và trách nhiệm hình sự do vi phạm các quy định, quy chế nghiệp vụ của Ngành và pháp luật…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 được Công đoàn Vụ 12 xác định: Phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội VI của Công đoàn Viên chức Việt Nam ; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn; thực hiện tốt Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thực hiện tốt vai trò đại diện của người cán bộ, công chức và triển khai đầy đủ các phong trào thi đua ; phong trào khác do Công đoàn cấp trên phát động.

Đảm bảo và tiếp tục phát huy nhằm giữ vững danh hiệu Công đoàn bộ phận đạt Công đoàn vững mạnh; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% nữ công đạt danh hiệu Giỏi việc nước đảm việc nhà. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12, VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Vụ 12, VKSND tối cao xác định: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và có các giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của Công đoàn bộ phận nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ 4.0 và 5.0. Có các biện pháp đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền cho đoàn viên nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, vai trò của đoàn viên trong công tác xây dựng, phát triển đất nước, giáo dục để đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về tổ chức và hoạt động của Công đoàn, về phong trào thi đua yêu nước và các yêu cầu về công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn.

Phối hợp với Ban Chi ủy và lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên và từng cá nhân là hạt nhân tích cực  nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuyên môn và chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn.

Quan tâm hơn nữa và kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; có biện pháp thiết thực để động viên khen thưởng, khích lệ đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và thành tích học tập xuất sắc của các cháu là con đoàn viên công đoàn.

Tổ chức và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng và phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; đổi mới nội dung, hình thức và công tác tổ chức phong trào thi đua; nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong việc phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 12 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí; trong đó, đồng chí Lê Hồng Liên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Vụ 12 nhiệm kỳ 2023-2028.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 cùng Ban Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 12 nhiệm kỳ 2023-2028.

* VKSND tỉnh Cao Bằng: Đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ

Trước đó, ngày 21/3, Công đoàn VKSND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Ngọc Văn Phán - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng; đồng chí Đàm Nghĩa Quân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng; các đồng chí lãnh đạo Viện cùng toàn thể Đoàn viên công đoàn VKSND tỉnh Cao Bằng.

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Cao Bằng hiện có 67 đoàn viên, trong đó đoàn viên công đoàn nữ hiện có 37 đồng chí; đoàn viên công đoàn có trình độ đại học là 41 đồng chí, chiếm 61,2%; thạc sỹ có 17 đồng chí; trình độ cao cấp lý luận chính trị có 8 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị có 17 đồng chí.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành công đoàn VKSND tỉnh Cao Bằng đã tranh thủ sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Viện trong thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn. Vận động đoàn viên tham gia thực hiện đầy đủ các hoạt động, chương trình do Công đoàn viên chức tỉnh phát động. Hằng năm, Công đoàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức đi thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao... nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tổng số tiền chi cho hoạt động phong trào trong nhiệm kỳ tính đến tháng 12/2022 là 69 triệu đồng.

Kịp thời thăm hỏi, động viên các đoàn viên và thân nhân khi ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình đoàn viên có thân nhân là thương binh liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7. Số tiền chi cho các hoạt động này trên 140 triệu đồng; Chủ động phối hợp với Chính quyền cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong công tác khuyến học, động viên, tặng quà cho các cháu thiếu nhi con cán bộ đoàn viên với tổng số tiền chi trên 95 triệu đồng; Công đoàn Viện kiểm sát tỉnh cũng đã ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID -19 với tổng số tiền ủng hộ trên 45 triệu đồng; 100% đoàn viên tích cực tham gia xây dựng các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ nông dân... với tổng số tiền trên 290 triệu đồng…

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt.

Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, cụ thể là thực hiện hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Triển khai các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh mới được ban hành; thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo được tổ chức quán triệt kịp thời và có hiệu quả. Trong kỳ đã tổ chức được 12 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục tới các đoàn viên Công đoàn. 

Với những kết quả đã đạt được, đơn vị VKSND tỉnh Cao Bằng hằng năm đều được Công đoàn viên chức tỉnh công nhận là "Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ"; nhiều lượt đoàn viên được Công đoàn viên chức tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen. 

Đại hội công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thảo luận dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Cao Bằng khóa XVII nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu 3 đại biểu, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Minh Hiếu - Hoàng Lan