Tham dự Đại hội có tập thể lãnh đạo Vụ 1 cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 1, VKSND tối cao.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2019 - 2023, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao; sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn VKSND tối cao, hoạt động Công đoàn của Vụ 1 từng bước chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị được đông đảo đoàn viên Công đoàn hưởng ứng.

Đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn chính trị tốt; tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" của Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị cũng luôn động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phát huy vai trò Công đoàn trong việc xét nâng lương, khen thưởng, tham gia xây dựng các quy chế, quy định trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

Mặt khác, Công đoàn Vụ 1 còn thực hiện tốt công tác chăm lo cho cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn và các hoạt động xã hội tình nghĩa; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh; công tác nữ công; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 VKSND tối cao đánh giá cao hoạt động của Công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 1 đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đạt được; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể của Ban Chấp hành Công đoàn. Đồng thời, phải có sự quy tụ, đoàn kết nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 1, VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Thị Kiều Nga, Phó Vụ trưởng Vụ 1, VKSND tối cao được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

TG-PV