Sáng nay (12/7), Văn phòng VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Văn phòng VKSND tối cao cùng dự hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng VKSND tối cao đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác năm 2019 bảo đảm thời gian, chất lượng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Văn phòng VKSND tối cao

Văn phòng đã xác định và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; xác định 2 khâu công tác đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Quá trình thực hiện, lãnh đạo Văn phòng chú trọng tổ chức giao ban tháng, quý để đánh giá rõ tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, 6 tháng qua, Văn phòng đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Xây dựng các tài liệu, báo cáo, chỉ thị và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Ngành; xây dựng các báo cáo, chương trình công tác trọng tâm Quý II, Quý III/2019 của VKSND tối cao; tổ chức hội nghị giao ban công tác quý, tháng của VKSND tối cao.

Tổ chức nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành. Quản lý chặt chẽ tình hình, kết quả giải quyết án hình sự tại VKSND tối cao; kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục nhiều thiếu sót, vi phạm.

Triển khai thực hiện kiến nghị của Quốc hội đối với Ngành; xây dựng các báo cáo công tác và tổng hợp các tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao trả lời chất vấn tại kỳ họp Thứ 7, Quốc hội khóa XIV và Báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp.

Thực hiện tốt hơn vai trò Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 138 của Ngành; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Tham mưu xây dựng các báo cáo công tác nội chính hàng tháng, Quý I, Quý II/2019 của Ngành; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62 KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội. Chủ trì phối hợp, chuẩn bị tài liệu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2019.

Tham gia tổng kết Nghị quyết số 48, Nghị quyết số 49 trong Ngành; thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành. Tham mưu ban hành các quy định, như: Quy định về quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của VKSND; Quy định về việc trực ngoài giờ hành chính; Quy định tạm thời về quản lý và sử sụng Trụ sở cơ quan VKSND tối cao. Sửa đổi Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác; Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ.

Xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; hoàn thiện, in phát hành sổ nghiệp vụ, bìa hồ sơ, ấn phẩm năm 2019. Phối hợp Cục 2 triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản điều hành của VKSND tối cao. Xây dựng Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của VKSND tối cao và toàn Ngành.

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; hoàn thành gói thầu chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ của VKSND tối cao; hoàn thiện lập đề cương - kịch bản, thiết kế trưng bày phòng truyền thống.

Phục vụ tốt các hội nghị của Ngành, cơ quan VKSND tối cao và các đơn vị thuộc VKSND tối cao; các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với VKSND tối cao; các công chức thuộc VKSND tối cao đi công tác tại các tỉnh phía Nam. Bảo đảm việc đưa, đón hàng nghìn lượt cán bộ, công chức đi công tác kịp thời và an toàn.

Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả tòa nhà Trụ sở VKSND tối cao; tổ chức thực hiện công tác bảo hành theo quy định. Tham mưu nhiều biện pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phục vụ hoạt động công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và toàn Ngành… 

leftcenterrightdel
 Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của đơn vị

6 tháng cuối năm 2019, Văn phòng VKSND tối cao tập trung xây dựng tốt các tài liệu phục vụ Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo công tác tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV.

Tham mưu tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Ngành; triển khai Kế hoạch kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019. Tham mưu xây dựng Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tham mưu tổng hợp trong Ngành.

Tham mưu thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm của Ngành. Bảo đảm các báo cáo công tác nội chính, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chủ động tham mưu điều hành, sử dụng nguồn kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng nguyên tắc, đúng quy định pháp luật, chi hết, chi tiết kiệm, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tăng thu nhập.

Hoàn thành hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo quy định; chuẩn bị hồ sơ tài liệu để làm việc với Kiểm toán nhà nước trong năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện, đổi mới công tác phục vụ hậu cần; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phục vụ...

Tại hội nghị, Văn phòng VKSND tối cao đã nêu lên 3 nội dung đề xuất, kiến nghị đối với Ban cán sự đảng và Viện trưởng VKSND tối cao. Cụ thể: Chánh Văn phòng được điều động cán bộ cấp phòng trong nội bộ Văn phòng mà không làm ảnh hưởng đến phụ cấp chức vụ; cho phép Văn phòng phối hợp với Vụ 15 tổ chức Hội đồng thi tuyển công chức để tuyển đủ các vị trí việc làm, gồm: Tham mưu tổng hợp, văn thư, lưu trữ, đánh máy, y tế và trang tin điện tử; ưu tiên phân bổ dự toán ngân sách cho Văn phòng nhằm đáp ứng nhu cầu chi cho 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020.

 

Đắc Thái