Tập thể lãnh đạo Vụ 16 và toàn thể công chức thuộc đơn vị cùng tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng qua, đơn vị cơ bản đã quán triệt, tổ chức thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đơn vị được quan tâm; đồng thời chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Vụ 16 

Đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, ban hành kế hoạch về thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành năm 2019.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2019. Vụ đã tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức nghiên cứu và biên soạn sách Hỏi - Đáp pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn khen thưởng đột xuất.

Là đơn vị thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND và cơ quan VKSND tối cao, Vụ 16 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan; triển khai xây dựng nhiều loại công văn, báo cáo, nghiên cứu, góp ý nhiều loại văn bản, tài liệu khác nhau theo yêu cầu của lãnh đạo Viện, của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đơn vị khác.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết của đơn vị, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2019, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra; đồng thời bám sát, tập trung khiển khai, tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đã được xác định.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 16 Vũ Việt Hùng phát biểu tại hội nghị 

Theo đó, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, gồm: Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của các đơn vị trong ngành KSND; Quy chế xét, công nhận sáng kiến ngành KSND; Hướng dẫn khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc...

Tổ chức tập huấn về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 23/KH-VKSTC ngày 28/2/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, trọng tâm là: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kế hoạch biên soạn cuốn sách Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI; xây dựng hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho ngành KSND, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho một số VKSND; chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong toàn Ngành phát hiện, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua...

Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hồ sơ để nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2019 của các đơn vị trong Ngành; tiếp nhận, thẩm định, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, Kỷ niệm chương năm 2019 và khen thưởng cuối năm cho các tập thể và cá nhân trong toàn Ngành.

Hướng dẫn xây dựng báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết và các hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương...

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 16 mong rằng, thời gian tới, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị sẽ đề cao trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hơn trong công việc; làm tốt hơn công tác phối hợp giữa các phòng với nhau, với các địa phương để nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng chất lượng xây dựng văn bản; làm tốt công tác theo dõi địa bàn và thực hiện tốt phong trào thi đua văn hóa công sở, từ đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt các các nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái