Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng các đồng chí Bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, chủ động lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác xây dựng đảng đã đề ra.

Chủ động, sáng tạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Duy trì nề nếp sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và của các cấp ủy đảng trực thuộc. Kết quả đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên đoàn kết, nhất trí phấn khởi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm về công tác chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy VKSND tối cao đạt được trong 6 tháng qua.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã được Đảng ủy xác định, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu, Đảng ủy VKSND tối cao cần quan tâm, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Theo đó Đảng ủy tiếp tục chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Triển khai thực hiện Kế hoạch về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần duy trì và làm tốt công tác sinh hoạt thường kỳ, trong đó quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường phối kết hợp với Thanh tra Ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.. .

Cùng với đó, Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát; chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng trong công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

Thực hiện công tác kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức vụ còn thiếu trong cơ cấu của Đảng ủy để kịp thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước khi hội nghị diễn ra, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với 7 đồng chí thuộc Đảng bộ, gồm: Đồng chí Vũ Quang Thắng, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, đồng chí Phạm Đức Tiến, đồng chí Quách Đình Thắng, đồng chí Phạm Văn Khoa, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, đồng chí Lê Văn Sỹ.

leftcenterrightdel

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 7 đảng viên 

Tại Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí cho rằng, đây là vinh dự to lớn của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, các đồng chí chính là tấm gương để các đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Sau hội nghị sơ kết, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao đã họp triển khai về công tác kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đắc Thái