Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, Vụ 16 đã hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành về công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2020.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND.

Đồng thời đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) cho ngành KSND, Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện trưởng VKSND tối cao nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Đơn vị cũng đã nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua khen thưởng hàng năm trong ngành KSND.

Trong công tác khen thưởng, Vụ đã làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởng đột xuất.

Ngoài ra, với vai trò là đơn vị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành KSND và cơ quan VKSND tối cao, Vụ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác thi đua khen thưởng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Vụ 16, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát có sự đổi mới và chuyển biến rõ rệt.

Về các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cho rằng, đơn vị cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đề ra trong năm để triển khai thực hiện.

Trong đó, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đảm bảo công tác khen thưởng kịp thời, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. 

Đặc biệt, đơn vị cần thực hiện tốt các công việc cho dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND, như: Phát hành cuốn kỷ yếu về Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI; lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua để tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm giao lưu, học hỏi, từ đó nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong toàn Ngành...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm mong rằng, thời gian tới, Vụ 16 sẽ có những biện pháp, tập trung chỉ đạo và khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Vụ 16 tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019.

Tiếp đó, đơn vị đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019.

P.V