Theo báo cáo của Cục 3, sáu tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng, ban hành báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND năm 2019 gửi Bộ Tài chính; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành KSND năm 2020 triển khai trong toàn Ngành.

Cục đã nghiên cứu, tham gia ý kiến 7 văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến ngành KSND và nhiều dự thảo văn bản khác của các đơn vị trong Ngành xin ý kiến. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong công tác kế hoạch ngân sách, về dự toán ngân sách được cấp, tổng ngân sách Nhà nước giao cho ngành KSND năm 2020 (tính đến ngày 31/5/2020) là 3.903.762 triệu đồng. Cục 3 đã xây dựng định mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong Ngành.

Cùng với đó, Cục 3 tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Viện về phương án xây dựng nhà lưu trú công vụ tại số 30 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế, xác định tình trạng và nhu cầu đầu tư các dự án dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ngành trình xin ý kiến lãnh đạo Viện.

Đối với việc thực hiện mua sắm tập trung, ngay sau khi có quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020, Cục 3 đã triển khai các bước để thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung trang phục năm 2020 gồm 3 gói thầu.

Về xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành KSND, Cục 3 đã làm việc với Bộ Tài chính, kết quả ngành KSND được định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng là 970 xe (tăng 146 xe so với định mức cũ), xe ô tô công tác chung là 130 xe.

Trong điều kiện khó khăn chung, Cục 3 đã tham mưu cho lãnh đạo Viện về bảo vệ dự toán, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ lớn của toàn Ngành, đặc biệt là kinh phí tuyên truyền và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, kinh phí vận hành trụ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác kế hoạch tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành KSND. Xác định rõ điều này nên 6 tháng qua Cục 3 đã có nhiều cố gắng để đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục 3.

Nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế thời gian qua, chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu 6 tháng cuối năm 2020, Cục 3 tiếp tục rà soát, đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại đã được xây dựng, được giao trong Chỉ thị, kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND tối cao, chương trình công tác năm của đơn vị.

Trong đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện, trình phê duyệt các đề án, Thông tư được giao chủ trì và phối hợp các đơn vị thực hiện trong năm 2020.

Cùng với đó, Cục 3 tiếp tục hướng dẫn xây dựng và tổ chức thảo luận với các đơn vị trong Ngành và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của ngành KSND với các Bộ, ngành; xây dựng định mức và lập phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 gửi Bộ Tài chính thẩm tra. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị dự toán triển khai thực hiện mua sắm tài sản tập trung năm 2020; hướng dẫn, trả lời các đơn vị trong toàn Ngành về các chính sách, chế độ tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, trang phục, tài sản của Nhà nước và của Ngành...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng mong rằng, 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, Cục 3 sẽ phát huy những kết quả đạt được, đổi mới, thay đổi cách làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái