Theo đó, Đề án “Cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015” (Đề án ghi âm, ghi hình) do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, việc xây dựng 2 quy trình thực hiện ghi âm, ghi hình gồm: “Quy trình kiểm sát và trực tiếp tiến hành hỏi cung bị can, ghi lời khai có ghi âm, ghi hình có âm thanh” và “Thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hoạt động khởi tố, điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân” đã trình thẩm định. Ngày 7/5/2020, Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định 2 quy trình trên, hiện đang hoàn thiện báo cáo, để đơn vị soạn thảo tiếp thu hoàn chỉnh.

Việc triển khai xây dựng các Dự án thành phần được giao cho một số đơn vị thuộc VKSND tối cao như Vụ 15, Cục 3 triển khai, hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao và các đơn vị liên quan.

Cũng theo báo cáo, đến nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bố trí 100% các buổi hỏi cung bị can do Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiến hành đều có ghi hình có âm thanh.

Tuy nhiên, các quy trình thực hiện ghi âm, ghi hình chưa được ban hành nên việc tổ chức tập huấn cho Kiểm sát viên, Điều tra viên trong toàn Ngành chưa thực hiện được. Văn phòng VKSND tối cao đề nghị các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc thẩm định, chỉnh sửa hoàn thiện phê duyệt các quy trình trước ngày 31/5/2020 để tổ chức tập huấn trong tháng 6/2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ, Đề án ghi âm, ghi hình là một Đề án rất quan trọng được Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. 

Do đó, theo đồng chí Phó Viện trưởng, các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện Đề án trình Viện trưởng VKSND tối cao.

P.V