Ngày 26/12/2019, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quyết định số 650/QĐ-VKSTC về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”; thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”. Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao giao Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thể lệ cuộc thi và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Tiếp đó, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/1/2020 về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”; thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

Sau một thời gian triển khai, Ban Tổ chức 2 cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu chứng kiến Thủ trưởng các đơn vị trong Khối thi đua số 4 ký giao ước thi đua. 

Theo Quyết định số 128/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao quyết định thành lập Hội đồng chung khảo cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”. Hội đồng gồm 9 thành viên, do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Chủ tịch.

Hội đồng có nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định đáp án theo bộ câu hỏi của Thể lệ cuộc thi; tổ chức việc chấm điểm bài dự thi theo quy định của Thể lệ và đáp án cuộc thi. Thời gian nhận bài thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân” đến ngày 31/5/2020.

Theo Quyết định số 129/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, Hội đồng chung khảo cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” gồm 7 thành viên, do PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân làm Chủ tịch.

Hội đồng chung khảo có nhiệm vụ tổ chức việc chấm điểm bài dự thi theo quy định của Thể lệ cuộc thi.

Trước đó, được sự nhất trí của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, để bảo đảm cho Cuộc thi đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban Tổ chức thống nhất kéo dài thời gian nhận bài dự thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” đến ngày 31/5/2020.

Hai cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành, là một trong những chỉ tiêu thi đua của các tập thể, cá nhân hướng tới sự kiện rất quan trọng, kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

BVPL