Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao cùng các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Theo Đảng ủy VKSND tối cao, các bước thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 1); thành phần gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao.

Hội nghị cán bộ chủ chốt; thành phần gồm: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao cùng các đồng chí trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan VKSND tối cao

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 1); thành phần gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (lần 2); thành phần gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 2); thành phần gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Cũng theo Đảng ủy VKSND tối cao, việc tổ chức Hội nghị các bước thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 555-KH/ĐUK ngày 11/11/2019 của Đảng ủy VKSND tối cao về việc Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Cùng với đó, các đồng chí được giới thiệu bầu vào cấp ủy phải là những đồng chí tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi theo quy định...

Tại hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, hội nghị tiến hành các bước (nêu trên) để thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V