Đồng chí Phạm Thanh Từng, Vụ trưởng Vụ 12 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ 12, năm 2019, tình hình khiếu kiện tại VKSND tối cao vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, vẫn còn một số trường hợp khiếu kiện kéo dài, có vụ việc đã được xem xét, giải quyết và Lãnh đạo VKSND tối cao đã tiếp nhiều lần nhưng công dân vẫn liên tục đến trụ sở cơ quan và địa điểm tiếp công dân của VKSND tối cao yêu cầu được giải quyết lại.

Trong năm, Vụ đã tiếp 1.971 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó tiếp 10 lượt đông người; tiếp nhận 22.535 đơn (chiếm 25% tổng số đơn toàn Ngành). Sau khi phân loại đã chuyển 6.182 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tối cao đến các đơn vị nghiệp vụ giải quyết, 5.448 đơn đến VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh giải quyết theo thẩm quyền và 1.923 đơn đến VKSND cấp tỉnh để kiểm sát việc giải quyết.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua ngành KSND cho Vụ 12.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối tại hội nghị.

Vụ 12 đã thụ lý 15 đơn/12 vụ việc khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND cấp tỉnh về việc khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự của CQĐT, khiếu nại quyết định không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Vụ đã ban hành văn bản yêu cầu 5 CQĐT Công an cấp tỉnh kiểm tra và báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; ban hành 7 văn bản trả lời thỉnh thị của VKSND cấp tỉnh; 2 văn bản rút kinh nghiệm...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo, công chức Vụ 12, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đã phát biểu kết luận hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo. 

Đồng chí nêu rõ, trong năm qua Vụ 12 đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao và công tác kiểm sát. Từ đó giúp cho hoạt động của đơn vị nề nếp hơn, có sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chất lượng tham mưu được nâng lên; phối hợp hiệu quả với các đơn vị; tham mưu ban hành các văn bản nhằm nâng cao tỷ lệ xử lý, giải quyết đơn theo yêu cầu Chỉ tiêu của Quốc hội đề ra...

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của VKSND tối cao ngày càng được quan tâm nên đã có chuyển biến tích cực. Những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài đã được VKSND tối cao xem xét, thận trọng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã có chuyển biến tích cực. Số cuộc kiểm sát trực tiếp tăng so với cùng kỳ năm 2018...

Đồng chí yêu cầu, năm 2020, Vụ 12 cần bám sát Chỉ thị công tác của Ngành, chương trình, kế hoạch công tác của VKSND tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phải phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan trong Ngành và các cơ quan tư pháp để nắm chắc số lượng đơn trong hoạt động tư pháp, trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; làm tốt công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, Vụ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận phân loại và quản lý đơn; tiếp tục hoàn thiện Quy định về quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, nắm chắc các loại đơn, nhất là các đơn bức xúc, kéo dài... Đồng thời, tăng cường chủ động hơn trong công việc; tăng cường kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Đắc Thái