Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu vấn đề tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định (Vụ 10) VKSND tối cao chiều nay (16/1/2019).

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn đề nghị Vụ 10 cần tập trung để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020. 

Theo báo cáo, năm 2019, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên kết quả công tác của đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Điển hình như: Trách nhiệm tham mưu Viện trưởng ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn Ngành đã được tăng cường, trong tham mưu lãnh đạo Viện ký, ban hành “Quy trình kiểm sát việc tuân theo giải quyết các vụ án hành chính” và “Quy chế công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản” để hướng dẫn các đơn vị, VKS địa phương thống nhất thực hiện; ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trong ngành KSND và Kế hoạch sơ kết 5 năm thi hành Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc  hội; Công tác kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị được chú trọng, tăng cường, trực tiếp trả lời, hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác kiểm tra đột xuất được lãnh đạo VKSND tối cao và các địa phương được kiểm tra đánh giá cao…

Ngoài ra, công tác kháng nghị, kiến nghị của đơn vị tiếp tục chú trọng, so với năm 2018 thì công tác kháng nghị, kiến nghị có sự chuyển biến tích cực. Trong năm đã ban hành 3 kháng nghị và 1 kiến nghị Chánh án TAND tối cao theo thủ tục đặc biệt, 1 kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã đưa ra xét xử 1 vụ, kết quả Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị. Tại phiên tòa, ý kiến của Hội đồng Thẩm phán đề xuất Chủ tọa phiên tòa xem xét để xây dựng Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thành án lệ, đồng thời thông báo rút kinh nghiệm trong toàn ngành Tòa án.

Đối với công tác xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cũng có nhiều chuyển biến vượt bậc, số lượng kháng nghị giám đốc thẩm qua nghiên cứu đơn đã tăng so với 2018, nhất là việc xử lý đơn thư theo Quyết định số 201/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, đơn vị huy động mọi nguồn lực để tập trung xử lý đơn, 100% vụ, việc các cơ quan Đảng, nhà nước chuyển đến đều được xử lý, giải quyết, đặc biệt là các chất vấn của đại biểu Quốc hội đều được trả lời… Đối với công tác kiểm sát giải quyết án cũng đã tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

leftcenterrightdel
Vụ 10 vinh dự được nhận Cờ Đơn vị xuất sắc 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm vừa qua. Theo đồng chí, đơn vị đã quyết tâm, có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực, số lượng và chất lượng công việc đều được nâng lên.

Đồng thời cũng lưu ý Vụ 10 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. “Cái đích là qua giải quyết công việc thì đóng góp được gì cho công tác quản lý nhà nước để qua đó khẳng định được chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát”- đồng chí nhấn mạnh và đề nghị Vụ 10 với chức năng, nhiệm vụ của mình cần quan tâm hơn nữa, liên hệ với các cơ quan chuyên môn để tổ chức tập huấn về công tác đất đai nhằm nâng cao kiến thức để giải quyết tốt hơn nữa các vụ việc liên quan đến lĩnh vực này.

Thanh Dịu