Tham dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao.

Tại Phiên họp, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao đã thông báo đến Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao các quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao và một số văn bản quan trọng của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trên cơ sở các quyết định chuẩn y của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thảo luận về việc phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Phiên họp.

Đồng thời, cho ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế, quy định, chương trình của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ VKSND tối cao và các văn bản liên quan, phục vụ tốt Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Cũng tại Phiên họp, dưới sự điều hành của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã thảo luận, cho ý kiến về phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; các văn bản dự thảo và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020; đồng thời thảo luận phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy VKSND tối cao trong Quý IV/2020 và thời gian tới.

Đắc Thái