leftcenterrightdel
Chi Cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà báo cáo tại buổi làm việc. 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, VKSND huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà thông qua quyết định và kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự.

Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà Nguyễn Đông Triều đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 1/5/2019 đến 31/8/2020, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng,  Phó Viện trưởng VKSND huyện Đầm Hà thông qua quyết định và kế hoạch về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự.

Quá trình kiểm sát cho thấy: Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đầm Hà cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: hồ sơ, sổ sách được lập và ghi chép đầy đủ; việc tổ chức giải quyết thi hành án, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án… đều bảo đảm đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác thi hành án dân sự thời gian qua còn có một số hạn chế như: Sổ sách cập nhật chưa đủ; việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm, hoặc thực hiện không đúng theo quy định; vụ việc đã ra quyết định thi hành án nhưng lại chậm thông báo cho người được thi hành án về việc nhận tài sản,…

Kết luận sau hai ngày trực tiếp kiểm sát, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu Chi Cục thi hành án dân sự rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ.

Thay mặt đơn vị, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà phát biểu tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm sát và hứa khắc phục ngay những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

 

Hoàng Hưng