Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cùng dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 402/QĐ-VKSTC ngày 2/11/2020 và Quyết định số 404/QĐ-VKSTC ngày 3/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND do đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao làm Phó Trưởng Ban; 3 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 - VKSND tối cao.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp đánh giá việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.

leftcenterrightdel
 Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND ra mắt.

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban báo cáo kết quả công tác của Ban Chỉ đạo năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Chương trình công tác, Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo năm 2021.

Hội nghị cũng nghe các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đóng góp ý kiến đối với các nội dung do đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo đã phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nêu rõ, nhìn chung trong năm qua, kết quả công tác của Ban Chỉ đạo đã tác động tích cực đến kết quả công tác của toàn Ngành. Theo đó Ngành đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp.

Bên cạnh đó, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành đã giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Điểm lại một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ thời gian qua; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bổ sung các ý kiến góp ý tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo tổng kết, trong đó cần làm rõ những mặt đạt được, bổ sung các nội dung mới trong các văn bản về công tác này. Đồng thời, rà soát lại các văn bản của Trung ương, của Ngành để xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, từ đó phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc được hợp lý hơn.

Cùng với đó, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND, trong đó cần chọn những nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện trong năm 2021.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân, thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần nỗ lực, khắc phục những khó khăn, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo đơn vị, Viện kiểm sát các cấp; đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND.

Đắc Thái